ซอฟต์แวร์คืออะไร มีกี่ประเภท?

ซอฟต์แวร์คืออะไร มีกี่ประเภท?

slotxo ซอฟต์แวร์ (Software) หลายคนคงรู้จักกันดี แต่ก็มีหลายคนเช่นกันที่ไม่รู้จักว่า ซอฟต์แวร์ (Software) คืออะไรกันแน่ เคยได้ยินแต่เขานั้นเรียกกัน

ซอฟต์แวร์ (Software) โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เปรียบเสมือนตัวกลางที่นำพาผู้ใช้ให้เข้าไปถึงระบบต่าง ๆ ที่หลากหลายของอุปกรณ์ คือถ้าขาดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทำงานได้เลย ดังนั้นซอฟต์แวร์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญมาก เพราะหากไม่มี ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทำงานได้ตามคำสั่งนั้นเอง

ซอฟต์แวร์ได้มีการใช้ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2500 slotxo
คำว่า “ซอฟต์แวร์” ใช้ครั้งแรกโดย จอห์น ดับเบิลยู. เทอร์กีย์ (John W. Turkey) ในปี พ.ศ. 2500 โดยแนวคิดของซอฟต์แวร์ปรากฏครั้งแรกในเรียงความของ “แอลัน ทัวริง” บิดาของวิทยาการคอมพิวเตอร์ กล่าวกันว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชิ้นแรกของโลกเขียนโดย เอดา ไบรอน เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับเครื่องวิเคราะห์ (analytical engine) ของ ชาร์ลส แบบเบจ

ซอฟท์แวร์หรือชุดคำสั่ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
แบ่งตามสภาพการทำงาน ได้สองประเภท ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)

ซอฟต์แวร์ระบบ : คือซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมาเพื่อใช้จัดการกับระบบ หน้าที่การทำงานของซอฟต์แวร์ระบบคือดำเนินงานพื้นฐานต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น รับข้อมูลจากแผงแป้นอักขระแล้วแปลความหมายให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ นำข้อมูลไปแสดงผลบนจอภาพหรือนำออกไปยังเครื่องพิมพ์ จัดการข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูลบนหน่วยความจำรอง

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ : เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง เช่น โปรแกรมสำนักงาน, ฐานข้อมูล, คอมพิวเตอร์เกม และเว็บเบราว์เซอร์ เป็นต้น เราอาจแบ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์ออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. ซอฟต์แวร์สำเร็จ และ 2. ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ ซอฟต์แวร์สำเร็จในปัจจุบันมีมากมาย เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน เป็นต้น

ขอบคุณที่มาจาก : web.ku.ac.th, wikipedia.org