No Sugar Added ไม่มีน้ำตาลจริงหรือไม่ ?

วันนี้เราจะมาเตือนทุกคนเกี่ยวกับการดูฉลากสินค้าข้างกล่องว่า ถ้าหากพบคำว่า No Sugar Added ไม่ได้หมายความว่าไม่มีน้ำตาล Continue reading “No Sugar Added ไม่มีน้ำตาลจริงหรือไม่ ?”